UKLjUČI SE I TI! UTIČI NA KREIRANJE PLANA RAZVOJA VOJVODINE

Želiš da utičeš na to kako će izgledati Vojvodina u budućnosti? Želiš da kažeš šta je dobro, šta je potrebno menjati i na šta će se trošiti novac? Sada to i možeš.

Read More