KOMERCIJALNI OBJEKTI BACE VIŠE OD 40.000 t HRANE GODIŠNJE

Analiza istraživanja o direktnom merenju i morfološkom sastavu otpada od hrane iz komercijalnih objekata, koju je objavio Centar za unapređenje životne sredine pokazuje da nastaje 26,5 kilograma jestivog i nejestivog otpada od hrane po glavi stanovnika godišnje

Read More