ČERNOBILJ PONOVO IMA STRUJU

Nuklearna elektrana u Černobilju, posle problema sa napajanjem električnom energijom zbog ratnih prilika, ponovo ima uspostavljen sistem napajanja

Read More