OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA CRVENOG KRSTA

Ovaj praznik obeležava se u 192 države čija su nacionalna društva deo Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Read More