DŽONSON PROGLAŠEN ZA KOZAKA I DOBIO IME BORIS ČUPRIN

Premijer Velike Britanije dobio je i kozačko ime Boris Čuprin, pošto na ukrajinskom čub znači kosa.

Read More