VIŠE OD 50% STARIJIH OD 15 GODINA NEMA DIGITALNE VEŠTINE

Istraživanja ukazuju i na to da današnje mlađe generacije percipiraju veću količinu stresa, nego prethodne, jer su svakodnevno izložene velikoj količini informacija

Read More