EVO KOLIKO ZARAĐUJU OPŠTINSKI ČINOVNICI, A KOLIKO ZAPOSLENI U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Zaposleni u pokrajinskoj administraciji zarađuju preko 100.000 dinara, administracija na državnom i lokalnom nivou preko 80.000 dinara

Read More