BELA KUĆA: ZA U MODERNIZACJU ELEKTROMREŽE 13 MILIJARDI DOLARA

Predviđeno je 10,5 milijardi dolara za unapređenje elektroenergetskog sistema dok je dodatnih 2,5 milijardi dolara namenjeno izgradnji novih dalekovoda.

Read More