GRAD BEOGRAD PODRŽAO FESTIVALE OD POSEBNOG ZNAČAJA

Šapić je istakao da je napravljena podela festivala na “Beogradsko leto” i “Beogradsku zimu”.

Read More