ABDICIRAO PRINC PETAR KARAĐORĐEVIĆ, PRAVA PRENEO NA FILIPA

Princ Petar Karađorđević naveo je da sva prava prenosi na sledećeg po starešinstvu rođenja, njegovog bratu kraljevića Filipa

Read More