REM OBRAZLOŽIO ODLUKU O DOBIJANJU NACIONALNE FREKVENCIJE

Savet je doneo odluku potrebnom većinom glasova, shodno clanu 96. Zakona o elektronskim medijima, zaključuje se u saopštenju REM.

Read More