ZBOG SUMNJE NA TRŽIŠNU ZLOUPOTREBU POSTUPAK PROTIV GLOVA

Komisija navodi da je u ugovorima koje je Glovo zaključivao sa svojim partnerima, uočila odredbe koje za posledicu mogu da imaju isključivanje ili otežavanje širenja drugih, konkurentskih platformi.

Read More