ISPORUKE GASA KA ISTOKU PREKO GASOVODA JAMAL PALE NA NULU

Isporuke gasa, iz Nemačke u Poljsku, preko gasovoda Jamal-Evropa pale su jutros na nulu.

Read More