DANSKA KUPUJE DVA MILIONA TABLETA JODA, ZA SLUČAJ NUKlEARNE NESREĆE

Danci veruju da će se jodom umanjiti posledice eventualne nuklearne nesreće?

Read More