KATASTAR OD DANAS RADI U PUNOM KAPACITETU

U prethodnom periodu obavljena je potpuna bezbednosna provera celokupnog IT sistema, koji obuhvata više od 3.500 računara, 450 servera i tri petabajta podataka.

Read More