OSNOVANA KOMORA RUDARSKIH I GEOLOŠKIH INŽENJERA

Predsednik Željko Lacmanović je istakao da će Komora raditi na unapređenju rudarstva u Srbiji, koje je, kako je rekao, sada u maloj krizi.

Read More