ISPRED SKUPŠTINE BEOGRADA PROTEST PREDSTAVNIKA KOMUNALNIH SISTEMA

Učesnici protesta kažu da su prekršene su četiri odredbe Koletivnog ugovora za Grad Beograd.

Read More