KREMLJ: OPERACIJA U UKRAJINI DO ISPUNJENJA SVIH CILJEVA

Jedan od glavnih ciljeva operacije je zaštita ljudi u DNR i LNR. Preduzete su mere da se obezbedi njihova zaštita i postignuti određeni rezultat, rekao je Peskov.

Read More