POKUŠAJ HAKOVANJA KRISTIN LAGARD

Smatra se da je, ko god da stoji iza ovog pokušaja, očigledno želeo da preuzme kontrolu nad nalozima različitih istaknutih ličnosti.

Read More