REZERVE KRVI SAMO ZA VITALNO UGROŽENE PACIJENTE

Zato apelujemo na sve. Sve krvne grupe nedostaju, posebno A i 0 pozitivna, kao i sve negativne, precizirala je Knežević.

Read More