VAŽNO UPOZORENJE: KORISTITE SAMO UREĐENA KUPALIŠTA SA SPASIOCIMA

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da na rekama i jezerima koriste isključivo uređena kupališta

Read More