POJAVILE SE LAŽNE FB STRANICE NARODNE BANKE SRBIJE

U slučaju da su korisnici uneli podatke sa svoje platne kartice, potrebno je da, u što kraćem roku, o tome obaveste banku izdavaoca platne kartice, poručila je NBS.

Read More