ZA PLANINARENJE NA MON BLANU DEPOZIT OD 15.000 EVRA

Gradonačelnik grada Sen Žervea Žan-Mark Peleks je naveo da je prosečna cena spasavanja ljudi na planini 10.000 evra, a da su troškovi sahrane 5.000 evra.

Read More