U TIVTU PONOVO MRLJE NA POVRŠINI MORA

Inspektori sigurnosti plovidbe uzeli su uzorke prljavštinom prekrivene morske vode, koji su poslati na analizu u laboratorije Instituta za biologiju mora u Kotoru

Read More