NAJBOLJI FILMOVI 4 REGIONALNA FESTIVALA DOSTUPNI ONLAJN

U programu su filmovi “Velika sloboda” (Nemačka, Austrija), “Oaza” (Srbija, Holandija, Slovenija, BIH, Francuska), “107 majki” (Slovačka, Češka, Ukrajina) i “Čuvar brata svoga” (Turska)

Read More