U SRBIJI 2021. STVORENO MANJE OTPADA NEGO 2020. GODINE

U Srbiji je prošle godine stvoreno 11,7 miliona tona otpada što je manje u odnosu na 2020. godinu kada je stvoreno 12,4 miliona tona, objavljeno je u dokumentu Upravljanje otpadom 2011-2021 koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine.

Po stanovniku ukupno smo prošle godine proizveli po 1,7 tona opada.

Po svakom milionu dolara BDP-a u Srbiji je prošle godine proizvedeno 186,5 tona otpada, što je značajno manje u odnosu na 2020. kada je to bilo 227,1 tona.

Navodi se da je od ukupno generisanog opasnog otpada prošle godine bilo 59,3 hiljade tona, pa je u ukupnoj količini on činio 0,51 posto.

Komunalnog otpada je u 2021. godini generisano 2,87 miliona tona, od čega su komunalna preduzeća prikupila i deponovala 2,48 miliona tona, a 390.320 tona je podvrgnuto postupku ponovnog iskorišćenja.

Prošle godine izvezeno je više od 421.000 tona otpada od čega je 36,7 hiljada tona opasan otpad.

U istom periodu uvezeno je 228,9 hiljada tona otpada, od čega je 8,4 hiljada tona opasan otpad.

Read More