DANAS NOVI POKUŠAJ EU DA USVOJI ŠESTI PAKET SANKCIJA

Da bi šesti paket sankcija stupio na snagu, konsenzus o pravnom tekstu mora da se postigne na nivou držva članica, a sama regulativa objavi u EU službenom glasniku.

Read More