NEMAČKA: PERECA POSTAJE NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE?

Pereca treba da postane nematerijalno svetsko kulturno nasleđe UNESKO, traže pekari nemačke pokrajine Baden-Virtenberg.

Read More