U HRVATSKOJ ZABRANJENI PESTICIDI UZROČNICI POMORA PČELA

U junu 2020. su u Međimurju uginuli milioni pčela jednim delom zbog korišćenja pesticida

Read More