UNESCO JAČA ZAŠTITU KULTURNOG NASLEĐA UKRAJINE

UNESCO obeležava zaštićene lokacije i spomenike u Ukrajini prepoznatljivim amblemom Plavi štit ustanovljenim Haškom konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba usvojenom 1954. godine

Read More