NALED: BESPLATNI POS TERMINAL ZA PLAĆANJE KATRICOM ILI MOBILNIM TELEFONOM

Instalacija i korišćenje POS terminala za trgovce i preduzetnike uz subvencionisanu trgovačku naknadu

Read More