U PRVIH SEDAM MESECI SUFICIT U BUDŽETU OD 1,2 MILIJARDI DINARA

Prihodi su ostvareni u iznosu od 992,8 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 991,7 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Read More