USVAJANJE POSLEDNJIH PRAVNIH AKATA ZA PRISTUP HRVATSKE EVROZONI

Pridruživanjem evrozoni Hrvatska će se dublje integrisati u EU, a ta zemlja želi da uđe i u šengenski prostor, o cemu će, vrlo verovatno, odluka biti doneta na jesen.

Read More