UBIJENO PREKO 91.000 PATAKA U MAĐARSKOJ ZBOG PTIČIJEG GRIPA

Zbog ptičijeg gripa ubijeno je 91.500 pataka na farmi u blizini granice sa Rumunijom

Read More