NBS OMOGUĆILA REPROGRAM POLJOPRIVREDNIH KREDITA

Dužnicima banke i davaocima finansijskog lizinga iz oblasti poljoprivrede omogućen je reprogram postojećih obaveza.

Read More