U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 463 BEBA VIŠE, MANJE UMRLIH ZA 7.971

Broj rođenih beba je iznosio 45.939, a u istom prošlogodišnjem periodu 45.476 ili za jedan odsto više.

Read More