OVACIJE ZA MALKOVIČA NA FELIKS ROMULIJANI

“Paklena komedija” spojila je Malkovičevu scensku izražajnost u izgovaranju teksta inspirisanog iskustvom serijskog ubice i vrhunsku klasičnu muziku.

Read More