KURC MEĐU SLAVNIM KONZERVATIVCIMA

Trenutno Savetnički bord Međunarodne demokratske unije predsedava bivši kanadski premijer Stefen Harper.

Read More