DONACIJA KINE ZA REALIZACIJU NACIONALNOG SISTEMA 112

Prema ovom sporazumu, kineska strana će pružiti pomoć da se uspostavi jedan kompletan, moderan nacionalni sistem hitnog reagovanja 112 u Srbiji, izjavila je ambasadorka NR Kine.

Read More