VLADA SRBIJE DONELA DVE UREDBE U VEZI SA SUNCOKRETOM

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine.

Read More