LALIĆ SKLOPIO SPORAZUM, POSTAO SVEDOK OKRIVLJENI

Kao svedok okrivljeni Lalić se obavezao da za kaznu, koja će mu biti izrečena na kraju suđenja, svedoči protiv pripadnika grupe.

Read More