MAKSIMALNE LOKALNE TAKSE ZA PUTNIČKA VOZILA I DO 7.110 DINARA

Vlada Srbije odredila je najviše iznose lokalnih komunalnih taksi za držanje vozila pa oni za putnička vozila od 1. decembra mogu iznositi od 710 do 7.110 dinara u zavisnosti od kategorije.

Read More