ULJANOV: RUSIJA PONOVO UVRŠTENA U GENERALNI ODBOR IAEA

Ponovni izbor je stupio na snagu. Nećemo se vraćati ovom pitanju u skorije vreme, rekao je Uljanov.

Read More