UPUTSTVO ”BATUTA” O SIMPTOMIMA I LEČENJU MAJMUNSKIH BOGINJA

U uputstvu ”Batuta” opisani su sumnjiv, verovatan, potvrđen i odbačen slučaj majmunskih boginja, kao i postupanje sa osobom kod koje je bolest potvrđena.

Read More