SAVET EU DAO ODOBRENJE O UNIVERZALNOM PUNJAČU

Direktiva bi uskoro trebalo da bude objavljena u Službenom glasniku EU, a stupa na snagu 20 dana posle objave, dok će 24 meseca nakon stupanja na snagu početi sa primenom novih pravila.

Read More