MAKRON: UKRAJINA SAMA DONOSI ODLUKU O TERITORIJALNIM USTUPCIMA

Ovo je na Ukrajini da odluči, poručio je Makron odgovarajući na pitanje koje ustupke, uključujući i na svojoj teritoriji, Ukrajina treba da prihvati.

Read More