EU ODOBRILA ZAJAM UKRJAINI OD PET MILIJARDI EVRA

Zajam, koji će biti podržan garancijama zemalja članica EU deo je paketa pomoći vrednog devet milijardi evra usvojenog u maju.

Read More