U SRBIJI NAJVEĆE PLATE U PROGRAMIRANJU, NAJMANJE U USLUGAMA

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su najmanje plate u ličnim uslužnim delatnostima, pripremanju i posluživanju hrane, sa prosekom manjim od 40.000 dinara

Read More