Podeli vest

Koliko je vremena potrebno za razvijanje poplava zavisi od terena, a najopasniji je onaj teren na kome se mogu desiti izlivanja bujičnih potoka i reka jer se poplave na ovim terenima razvijaju brzo i bez najave. Uz stalna upozorenja RHMZ oglasio se Sektor za vanredne situacije sa uputstvima kako se ponašati u slučaju poplava.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Bilten.rs

SJENICA POPLAVE
FOTO TANJUG/ JOVAN NIKOLIĆ/

Bujične poplave formiraju opasan i destruktivan plavni talas, koji sa sobom nosi mulj, kamenje, granje i otpad.

Iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije upozoravaju da do plavljenja dolazi i kada nivo vode u rekama poraste toliko da dolazi pojave podzemnih voda ili do prelivanja preko nasipa ili kada usled pritiska vode na nasipe dođe do njihovog probijanja.

Do poplave može doći i usled pucanja i prelivanja brane zbog prevelikog dotoka vode – što prouzrokuje poplavu sličnu bujičnoj poplavi, ali u mnogo širim i katastrofalnijim razmerama.

Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rečice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji deluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmera.

Uputstva za sprečavanje poplava u rizičnim oblastima

 • Tokom perioda kad nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u reke, potoke i kanale.
 • Ako je otpad već u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi.
 • U gradovima gde je kod jakih kiša pojačano oticanje voda, ne bacajte otpad i ne prekrivajte šahtove koji odvode atmosferske vode.
 • Budite pripremljeni u slučaju da morate da napustite domaćinstvo – pripremite ranac ili torbu sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima (baterijska lampa, pištaljka, kabanica za kišu, topla odeća, duboka obuća – po mogućstvu gumene čizme, flašu sa pijaćom vodom, tranzistor i rezervne baterije, štap, kanap i slično).
 • Ako živite nizvodno od brana informišite se koji je signal za opasnost, koliko vremena vam je potrebno da se sklonite i koja je sigurna granica za sklanjanje u slučaju njenog rušenja.
 • Preko sredstava javnog informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi.
 • Po mogućstvu pripremite džakove sa peskom koje u slučaju nailaska poplave možete staviti na ulaz i zatvorite sva mesta na kući kroz koje može da uće voda.
 • Ne pregrađujte vodotokove kako bi pravili akumulaciju vode u letnjem periodu.


Uputstva za ponašanje tokom poplava

 • Slušajte radio i televiziju radi informacija.
 • Budite svesni da su bujične poplave moguće. Ukoliko postoji rizik, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili.
 • Držite se dalje od električnih kablova.
 • Izbegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima.
 • Ne ometajte spasilačke ekipe u njihovom radu.

Uputstva za ponašanje ukoliko je evakuacija neophodna

 • Uzmite pripremljene nužne stvari i po mogućstvu organizovano napustite domaćinstvo kako biste se sklonili na sigurno.
 • Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama.

Ukoliko imate vremena

 • obezbedite svoj dom;
 • isključite struju na glavnom prekidaču;
 • isključite sve električne uređaje;
 • Ukoliko nađete vremena da obezbedite svoj dom na ovaj način, ne dodirujte električnu opremu ako stojite u vodi.

Uputstva u slučaju da morate da napustite dom

 • Ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu – hodajte tamo gde se voda ne pomera. Koristite štap da bi proverili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom.
 • Ne ulazite vozilom u poplavljena područja. U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće bezbedno pređite na više tlo.
 • Ne prelazite brzake i potoke pešice niti kolima.
 • Evakuišite domaće životinje, a ako to ne možete oslobodite ih iz objekata u kojima su smeštene.

Uputstva za ponašanje posle poplava

 • Slušajte izveštaje na vestima o vodosnabdevanju, kao i da li je bezbedno piti vodu.
 • Izbegavajte plavnu vodu – ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može takođe biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova.
 • Izbegavajte vodu koja je u pokretu.
 • Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni.
 • Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbedno.
 • Nemojte koristiti električne aparate pre provere.
 • Očistite i dezinfikujte sve površine.
 • Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama.
 • Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla da nastanu
 • Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je ranije moguće – ukoliko su oštećeni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.
 • Očistite i dezinfikujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje posle plavne vode, može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije.
 • Ukoliko primetite uginule životinje obavestite nadležnu službu na telefonske brojeve 193 ili 1985;

Upamtite! Čak i kada se plavna voda povuče, opasnost postoji.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI:

preminuo

PREMINUO MUZIČAR TONI MONTANO

Velibor Miljković, poznatiji kao Toni Montano, preminuo je danas u 62. godini u Beogradu, potvrđeno je Tanjuga iz okruženja poznatog…