Podeli vest

NBS je započela kontrolu menjačnica na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u njima nije u skladu sa rasponom koji predviđa ova institucija

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

Prema odlukama centralne banke, naime, prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25%, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25%.

NBS napominje da je prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima NBS propisana prekršajna odgovornost i to za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.

Takođe, kako NBS od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova ona može ako se utvrdi nezakonitost odnosno nepravilnost u radu da zahteva pokretanje prekršajnog postupka i da oduzme ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova ako utvrdi da menjač nije otklonio nezakonitosti kako mu je naloženo u postupku kontrole menjačkih poslova.

NBS ističe da nema razloga razloga za paniku, te da ona već obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila.

“Deviznih sredstava i strane gotovine imamo dovoljno i kontinuirano snabdevamo bankarski sektor dovoljnim količinama. Građani zato ne treba da brinu, niti bi panika trebalo da bude prisutna ni za povlačenjem depozita iz banaka u kojima su sredstva najsigurnija i koje su i dobro kapitalizovane i veoma likvidne, niti za kupovinom deviza u menjačnicama”, poručuju iz centralne banke.

Navode da NBS obezbeđuje dovoljno sredstava i odgovara na sve zahteve banaka, čime dokazuje da je spremna da reaguje bez odlaganja i adekvatno.

Kažu i da očekuju da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama koje će podmiriti tražnju građana.

NBS je, naime, naložila je bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom.

Takođe, ni u jednom trenutku stabilnost kursa nije i neće biti dovedena u pitanje i građani to treba da znaju, tvrde u NBS.

“Nije pitanje da li NBS ima dovoljno instrumenata i da li će reagovati. Narodna banka Srbije već deluje kontinuirano kako bi stabilnost bila očuvana. Ovu krizu smo dočekali sa rekordno visokim nivoom deviznih rezervi preko 16 milijardi evra i imamo sasvim dovoljno sredstava i umeća da očuvamo stabilnost koja nema alternativu”, zaključuju se u saopštenju dostavljenom iz kabineta guvernera.


bilten logo

POSLEDNJE VESTI: